.

jquery实现的当前面播放器切换效果(酷播迷你V3版)下载

 

两种效果: [应用酷播迷你效果] - [应用优酷播放器效果]


适用浏览器:IE8、360、FireFox、Chrome、Safari、Opera、傲游、搜狗、世界之窗.


来源:52Player.com